Home arrow Catedra arrow Prof. univ. dr. Nicolae Adrian Opre  
duminică, 18 august 2019
Şef de catedră
Profesori consultanţi
Profesori
Conferenţiari
Lectori
Asistenţi
Cercetători
Doctoranzi frecvenţă
Cadre didactice asociate
Personal auxiliar
Prof. univ. dr. Nicolae Adrian Opre Imprimare
Index
Prof. univ. dr. Nicolae Adrian Opre
Pagina 2
Pagina 3

Adresa:
-Str. Republicii nr. 37, Cluj-Napoca 400015, România
-tel. : 0264-590967
-e-mail: Această adresă e-mail este protejată împotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina.


Pregătire profesională:

a. Formare academică iniţială

 • absolvent al Facultăţii de Tehnologie Chimică (Universitatea „Babeş-Bolyai“), Secţia Chimie-Fizică, didactic, Universitatea „Babeş-Bolyai“ Cluj-Napoca, 1992;
 • absolvent al Facultăţii de Istorie si Filosofie, secţia Psihologie, Universitatea „Babeş-Bolyai“ Cluj-Napoca, 1996;
 • absolvent al Colegiului Invizibil: Next Generation (program de pregătire intensivă în ştiinţe cognitive cu sprijinul Fundaţiei Soros şi al Programului McDonnell din New York, 1996);
 • studii medicale Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu, Cluj-Napoca, 1997-1999);
 • program doctoral la Universitatea „Babeş-Bolyai“, 1998-2001, teza de doctorat: Percepţia subliminală: impact psihoterapeutic şi publicitar.


b. Formare continuă

 • Şcoala Internaţională de vară: Terapii cognitiv - comportamentale I, Cincis-România, august,1996;
 • Şcoala Internaţională de vară: Terapii cognitiv - comportamentale II, Cluj-Napoca, august,1997;
 • Şcoala Internaţională de vară Cognitive science, Sofia, Bulgaria, iulie,1997;
 • activitate de cercetare la Universitatea New School for Social Research, New York, 1998 - 3 luni;
 • stagiu doctoral I „Percepţia subliminală: impact psihoterapeutic şi publicitar”, New School University, New York University, SUA, septembrie-octombrie, 2000;
 • Şcoala Internaţională de vară „Terapii Cognitiv-Comportamentale şi Terapia prin hipnoză“, 1999, Sovata, România. Program sponsorizat şi aprobat de “Institute for Focal Therapy-Thema” Belgium şi Asociaţia de Ştiinţe Cognitive din România;
 • activitate de cercetare la Universitatea din Washington, Facultatea de Psihologie, Departamentul de Psihologie Clinică, Seattle, SUA. Training în tratamentul fobiei prin utilizarea realităţii virtuale, 2000;
 • training de formare în Terapie Cognitiv Comportamentală (CBT) la Asociaţia de Hipnoză şi Psihoterapie Cognitiv Comportamentală 2000 - 2001.
 • stagiu doctoral II „Percepţia subliminală: impact psihoterapeutic şi publicitar”, New School University, New York, SUA, septembrie - octombrie, 2000;
 • stagiu doctoral III „Percepţia subliminală: impact psihoterapeutic şi publicitar”, Universitatea din Washington, Seattle, SUA, noiembrie-decembrie, 2000;
 • training de formare în Terapie Cognitiv Comportamentală (CBT) la Albert Ellis Institute for Rational Emotive Behavior Therapy (REBT), New York, USA, 2002 - 2004.


Activitate didactică:

 • Preparator, Catedra de Psihologie, Universitatea „Babeş-Bolyai“, 1996-1997;
 • Asistent universitar, Catedra de Psihologie, Universitatea „Babeş-Bolyai“, 1997-1999;
 • Lector Universitar, Catedra de Psihologie, Universitatea „Babeş-Bolyai“, 1999-2002;
 • Conferenţiar Universitar, Catedra de Psihologie, Universitatea „Babeş-Bolyai“, 2002- 2008
 • Profesor Universitar Catedra de Psihologie, Universitatea „Babeş-Bolyai 2008-prezent.
Activitate de cercetare:
 1. Cercetător, Centrul de Psihologie Cognitivă Aplicată, 1996 – prezent;
 2. Cercetător invitat la Universitatea din Tilburg, Olanda, mai-iunie, 2002;
 3. Cercetător, Institutul de cercetări experimentale ale comportamentului social, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, 2003 – prezent.
 4. Proiecte de cercetare:


Alte activităţi profesionale:
a. Expert evaluator

 • Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (CNCSIS), 2003 –2008
 • Programul cercetare de excelenţă (CEEX) 2005, MedC.
 • Comisia de specialitate CNCSIS, – expert permanent (2006 – prezent).
 • Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) – membru în comisia de experţi permanentă (Comisia de Ştiinţe sociale, Politice şi Administrative).
 • vicepreşedinte - Comisia specializată de acreditare (CSA) – din cadrul Centrului Naţional de Formare a Personalului didactic preuniversitar (2005 – prezent).


b. Experienţă managerială 

 • Responsabil proiect UBB, “Formarea profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru noi oportunităţi de dezvoltare în carieră” - POSDRU/57/1.3/S/32629;
 • Preşedintele Asociaţiei de Ştiinţe Cognitive din România, 2009- prezent;
 • Vicepreşedinte al Comisiei speciale de acreditare a programelor de perfecţionare a personalului didactic preuniversitar (2005-prezent);
 • Vicepreşedinte al Comisiei de psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională a Colegiului Psihologilor din România, 2005 – prezent;
 • Şeful Catedrei de Psihologie, Universitatea „Babeş- Bolyai“, Cluj Napoca, 2005 –2008;
 • Cordonator al Programelor de formare în Educaţie raţional-emotivă şi comportamentală şi, respectiv, Consiliere pastorală, organizate de Centrul român de terapie raţional-emotivă şi comportamentală; 2004- prezent;
 • Coordonator al Centrului de Consultanţă Psihologică şi Orientare Profesională "EXPERT", UBB,  2004-2008
 • Coordonator UBB al proiectului pentru Învăţământul Rural, proiect finanţat de MEDCT şi Banca Mondială ( 2003-2009);
 • Director program Magister - program de formare-perfecţionare continuă a personalului didactic preuniversitar 2003-2008;
 • membru în Comitetul director al Centrului român de terapie raţional-emotivă şi comportamentală 2002-prezent;
 • Director al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, 2002 – 2007; Director de studii Învăţământ deschis la distanţă – departamentul de psihologie, 1999-2000 şi 2005 – prezent;
 • Vicepreşedintele Asociaţiei de Ştiinţe Cognitive din România, 1996 –2009;
 • Director program de formare-perfecţionare continua „Perspective – Dezvoltarea Inteligenţei Emoţionale”, ASCR.
 • Preşedintele Asociaţiei Studenţilor Psihologi din Transilvania, 1994 – 1996.
 
Experienţă redacţională
 • redactor la revista: Cogniţie Creier Comportament, editată de Asociaţia de Ştiinţe Cognitive din România şi Centrul de Psihologie Aplicată (Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca) ISSN 1224-8398;
 • redactor la Journal of Cognitive and Behavioral Psychotherapies; 2001 – prezent;
 • membru în colegiul editorial al revistei Paralaxis.
Afilieri profesionale:
 • membru al Asociaţiei Psihologilor din România, 2004 – prezent;
 • membru în boardul Institutului Român de Terapii Cognitiv-Comportamentale 2004 – prezent;
 • membru al Asociaţiei Europene de Terapii Cognitive şi Comportamentale 2004 –prezent;
 • membru în boardul Institutului Român de terapii cognitive-comportamentale 2004 – prezent;
 • membru al Asociaţiei Psihologilor din România, 2004 – prezent;
 • Membru în Comitetul director al Centrului român de terapie raţional-emotivă şi comportamentală 2002-prezent;
 • membru în National Association of Cognitive-Behavior Therapists (NACBT), USA, 2001 – prezent;
 • membru al Societăţii Europene de Psihologie Cognitivă, 1999 – prezent;
 • membru al Societăţii Europene de Psihologie Cognitivă, 1999 – prezent;
 • membru fondator al “Asociaţiei Române Nicolae Bălcescu: Supradotare, Talent, Creativitate”,1998;
 • Secretar al Asociaţiei Române de Terapie Cognitiv Comportamentală, 1997 – prezent;
 • Vicepreşedintele Asociaţiei de Ştiinţe Cognitive din România, 1995 – prezent;


Distincţii / Premii:

 • Premiu pentru excelenţă didactică, Universitatea „Babeş- Bolyai“, 2005;
 • Premiul Academiei Romane “Ion Petrovici” pentru lucrarea “Inconstientul cognitiv”, 2004;
 • Premiu pentru excelenţă didactică, Universitatea „Babeş-Bolyai“, 2004;
 • Premiul pentru reforma institutională, Universitatea „Babeş-Bolyai“, 2003;
 • Premiu pentru excelenţă ştiinţifică, Universitatea „Babeş-Bolyai“, 2002;
 • Premiul Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca pe anul 2002 pentru lucrarea „Inconştientul cognitiv”- acordat de Consiliul Cercetării ştiinţifice al UBB;
 • Premiu special pentru proiectul Levels of procesing in implicit perceptions, Fundaţia McDonnell, New York, USA 1998;
 • Asociaţia Psihologilor din Banat şi Asociaţia Psihologilor din România - Premiul Special pentru lucrarea prezentată la “Simpozionul Naţional de Psihologie Aplicată”, Timişoara, 1997;
 • Asociaţia de Ştiinţe Cognitive din România - Premiul I pentru lucrarea prezentată la Prima Conferinţă Naţională de Ştiinţe Cognitive, Ilieni, România, 1996.


Organizator de manifestări ştiinţifice/programe de formare naţionale şi internaţionale

 • Conferinţa Naţională de Psihologie, Cluj-Napoca, 2006 – copreşedinte al comitetului de organizare;
 • Şcoala Internaţională de vară: New trends in didactics III, Cluj-Napoca, România – director, 2005;
 • Şcoala Internaţională de vară: New trends in didactics II, Turda, România, director 2004;
 • Şcoala Internaţională de vară: New trends in didactics I, Cluj Napoca România-director, 2003;
 • Workshop International “Trends in Psychology of personality” – director grant, octombrie 2001;
 • Simpozionul Internaţional “Cognitive Science and Its Applications”, Timişoara – director executiv, 1998;
 • Simpozionul Internaţional “Memory Systems”, Cluj-Napoca, 1996 – director executiv;
 • Şcoala Internaţională de vară “Cognitive Behavior Therapy”, Cincis, România,1996 – director proiect;
 • Întrunirea Biroului Executiv al Federaţiei Europene a Asociaţiilor Studenţilor Psihologi, 1994;
 • Mangementul proiectelor-parteneriat cu Inwent, Friedrich Ebert Alee 40 53113 Bonn, Germany – director executiv.
 
LISTA DE LUCRĂRI
 
A TEZA DE DOCTORAT

Opre, A. (2001). Percepţia subliminală: aplicaţii în psihoterapie şi reclamă. Lucrarea coordonată de Profesor univ. dr. Ioan Radu, Universitatea Babeş-Bolyai, România.

Comisie:

Preşedinte de comisie: Decan Prof. univ. dr. Vasile Chiş,

Prof. univ. dr. Mircea Miclea, Universitatea Babeş-Bolyai,

Prof. univ. dr. Nicolae Mitrofan, Universitatea Bucureşti.

Prof. univ. dr. Cornel Havârneanu, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi.

 
Lucrare recenzată internaţional de:
Profesor Morris Moscovitch, PhD, Universitatea din Toronto.
Profesor Anthony Greenwald, PhD, Washington University, SUA.
Profesor Elisabeth Loftus, PhD, Washington University, SUA.
Profesor William Hirst, PhD, New School University, SUA.
Profesor Larry Jacoby, Washington University, St. Louis, SUA.
Profesor Carlo Umilta, Universita di Padova, Italia.

Asoc. Prof. David Manièr, City University of New York, SUA.

 
Teza a fost publicată:

Opre, A. (2002). Inconştientul cognitiv; percepţia subliminală şi memoria implicită. Cluj Napoca: Editura ASCR.

(vezi si punctul B)

Lucrarea a fost recenzată international de figuri reperezentative ale domeniului iar recenzile acestora au fost publicate în lucrare şi în reviste de specialitate. Volumul a fost premiat de către:

1.      Academia Română, Premiul Ion Petrovici”, 2002.

2.      Universitatea Babeş Bolyai, „Premiu acordat de Consiliul cercetării ştiinţifice al UBB, 2002.

 
B. CĂRŢI DE SPECIALITATE
 

Publicate în edituri recunoscute din ţară

 
Cărţi de unic şi prim autor
 • b1 Opre, A. (2003 Ed. I, 2006 Ed. II). Introducere în teoriile personalităţii. Cluj Napoca:    Editura ASCR., ISBN 973-7973-41-0, 241.pg
 • b2. Opre A., Boroş S. (2006). Personalitatea în abordările psihologiei contemporane. Cluj            Napoca: Editura ASCR, ISBN-10 973-7973-40-2, 218 pg.
 • b3. Opre, A. (2002). Inconştientul cognitiv; percepţia subliminală şi memoria implicită. Cluj          Napoca: Editura ASCR.
 
Coautor:
 • b3. DiMattia. D., Opre A., David. D., (2007) Coaching cognitiv comportamental în organizaţii. Antrenamentul eficienţei raţionale. Editura ASCR. ISBN 978-973-7973-53-5, 202  pg.
 • b4. Stevenson L., Miclea M., Opre A. (2007)Orientarea în carieră. Bucureşti: Atelier           Didactic, ISBN 978-973-1846-00-2, 85 pg.
 Ultima actualizare ( marţi, 23 noiembrie 2010 )