Home  
luni, 24 septembrie 2018
Cursuri postuniversitare de perfectionare Imprimare
Index
Cursuri postuniversitare de perfectionare
MAGISTER - DEZVOLTARE, CONSILIERE ŞI ORIENTARE
5. MAGISTER – DEZVOLTARE, CONSILIERE ŞI ORIENTARE

INSCRIERILE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2010/2011 INCEP DIN DATA DE 18 OCTOMBRIE PANA PE 5 NOIEMBRIE 2010.
CURSUL VA DEMARA CU UN MINIM DE 50 DE PARTICIPANTI.

Durata studiilor: 2 semestre (1 an)
Forma de învăţământ: zi (cu organizare modulară)
Mod de desfăşurare:
a)secvenţe formative faţă în faţă week-end (2 week-end-uri pe semestru) după un calendar stabilit de comun acord cu cursanţii
b)elaborarea unor proiecte aplicative (semestrial)
Taxe de şcolarizare, in functie de certificarile solicitate:
  1. 700 RON (350 RON/semestru)certificat de absolvire curs postuniversitar 60 credite
  2. 700 RON certificat de absolvire curs postuniversitar 60 credite + 100 RON Atestat CNFP 50 credite
  3. 700 RON certificat de absolvire curs postuniversitar 60 credite + 100 RON Atestat CNFP 50 credite + 100 RON 35 Credite de formare continua conferite de Colegiul Psihologilor din România
Forma de evaluare:
a)examen/colocviu (evaluarea achiziţiilor teoretice şi practice).
b)notarea portofoliului de formare
Public ţintă: Cursul se adresează cadrelor didactice din învăţământul pre-universitar (educatoare, învăţătoare, profesori), psihologilor/consilierilor şcolari precum şi tuturor persoanelor cu preocupări în domeniile circumscrise de obiectivele cursului cu condiţia să fie cel puţin absolvenţi de studii universitare nivel licenţă.
Finalitate şi beneficii:
a) Certificat de absolvire eliberat de Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca - toţi absolvenţii cursului primesc un certificat de absolvire însoţit de foaia matricolă, eliberat de Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
b) Atestat CNFP - Cadrele didactice din învăţământul preuniversitar primesc şi un atestat de formare continuă imprimat de Centrul Naţional de Formare a Personalului din Învăţământul preuniversitar (CNFP) al MECI care le certifică formarea şi creditarea
c) Credite Colegiul Psihologilor - Psihologii cu atestat de liberă practică vor primi suplimentar credite de formare continuă din partea Colegiului Psihologilor din România.
Obiectivul general al cursului:
Echiparea cursanţilor cu un set de competenţe teoretice şi practice utile în diagnoza dezvoltării cognitiv-afective şi în consilierea (psihologică, educaţională şi vocaţională) a copilului şi adolescentului
Competenţe specifice:
La finele cursului absolvenţii vor cunoaşte şi vor fi capabili să utilizeze:
·un set de instrumente şi tehnici de diagnoză a dezvoltării tipice şi atipice a copilului şi adolescentului
·metode de consiliere psihologică, educaţională şi vocaţională a populaţiei şcolare
·strategii de dezvoltare/optimizare la copil şi adolescent a competenţelor transversale (control emoţional, comunicare eficientă, managementul timpului, rezolvare de probleme, luarea deciziilor etc.)
Procedura de înscriere
La înscriere candidatul va achita rata 1 (jumătate din taxa totala de şcolarizare plus opţional taxa pentru varianta b sau/şi c) (la casieria Facultăţii de Psihologie si Ştiinţe ale Educaţiei, pe strada Sindicatelor nr. 7, între orele 9-12 de LUNI până VINERI şi apoi va veni cu chitanţa la Secretariat pe strada Republicii nr. 37, între orele 9-12 de LUNI până VINERI pentru depunerea dosarului de înscriere.
Acte necesare pentru înscriere:
-copie legalizată după diploma de licenţă
-copie legalizată după foaia matricolă
-copie legalizată după certificatul de naştere în 2 exemplare
-copie legalizată după certificatul de căsătorie (dacă numele de naştere este schimbat) în 2 exemplare
-adeverinţă de la locul de muncă
-2 poze 3/4 color
-dosar plic
dovada achitării primei rate (chitanţa)


Ultima actualizare ( luni, 03 septembrie 2012 )